Pastrues robotik

https://www.keeponenergy.com/robotic-cleaner/

PASTRUES ROBOTIK

  • ● Dendësi e lartë e energjisë me jetëgjatësi të fortë të ciklit;
  • ● Performancë e fortë shkarkimi me shkallë të lartë në 10C, efikasitet i lartë i aplikimit të baterisë;fuqia dalëse e baterive me shpejtësi të lartë është 25% më e lartë se ato të përgjithshme;
  • ● Performanca e besueshme e jetës së ciklit;
  • ● Angazhim i fortë ndërmjet ekipeve inxhinierike për të ofruar dizajn efektiv dhe efikas të baterisë;
  • ● Projektuar me kërkesat më të larta të sigurisë për të siguruar mbrojtje ndaj të gjitha kushteve abuzive;
  • ● Gjurmueshmëria e produktit: Të gjitha bateritë Highpower kanë barkode që mundësojnë gjurmueshmërinë e të gjithë komponentëve, proceseve, mjedisit të prodhimit dhe pajisjeve të përdorura për prodhimin e qelizave;
  • ● Performanca e lartë e mbajtjes së karikimit: 75% e kapacitetit do të mbetet pas një viti me karikim të plotë.