Kujdes personal

https://www.keeponenergy.com/personal-care/

KUJDES PERSONAL

Kjo seri produktesh janë kryesisht të aplikueshme për instrumentet e kujdesit personal si rroje elektronike, furçat elektronike të dhëmbëve, gërshërët/prerëset elektronike, ujitësit e gojës dhe aplikacionet elektronike të llojit kozmetik.

● Prodhimi i shkarkimit me impuls të lartë 8C-12C;

● Performancë e mirë me siguri të lartë;

● Performanca e qëndrueshme, jetëgjatësia e ciklit deri në 500 cikle;

● Performancë e fortë e ngarkimit dhe shkarkimit të shpejtë, duke përfshirë performancën e ulët të vetëshkarkimit dhe rikuperimin e mirë të shkarkimit të tepërt.