Laptop / Tablet PC

LAPTOP TABLET PC

LAPTOP / TABLET PC

  • ● Opsione ultra të holla duke ruajtur uniformitetin e shkëlqyer;
  • ● Qeliza më të mëdha të gjurmës me densitet të lartë energjie dhe jetëgjatësi të gjatë cikli;
  • ● Teknologjia e karikimit të shpejtë lejon që funksionet e komunikimit dhe argëtimit të jenë të disponueshme në çdo kohë;
  • ● Performancë e shkëlqyeshme e shkarkimit me shpejtësi të lartë;
  • ● Madhësi të personalizuara;
  • ● Siguri dhe besueshmëri e lartë;
  • ● Performancë e mirë e kushteve të shkarkimit dhe ruajtjes me temperaturë të lartë/të ulët;
  • ● Performanca e ulët e vetëshkarkimit.