Bateri me shpejtësi të lartë

  • Bateritë me normë të lartë

    Bateritë me normë të lartë

    Sistemet e shkarkimit 10C: Shkalla e shkarkimit 10C, kapaciteti 25℃ ≥90%.

    I synuar për elektronikën e konsumit, miraton sisteme dhe procese të veçanta materiale për shkarkimin e shpejtë;

    Jetëgjatësia e ciklit deri në 500 cikle.